Gorzów Wielkopolski

Strategia Rozwoju
do 2050 roku

Gorzów2050 – Przystań Pokoleń Przyszłości

O Projekcie

Głównym założeniem projektu jest wsparcie Samorządu w opracowywaniu nowej „Strategii Rozwoju dla Gorzowa Wielkopolskiego do 2030 r. – Miasto dla pokoleń” poprzez:

  • maksymalne uspołecznienie prac związanych z opracowaniem strategii, włączenie w proces pozyskiwania danych do strategii jak najszerszej grupy mieszkańców, instytucji działających w obszarach miejskich oraz innych interesariuszy opracowywanej strategii,
  • opracowanie i systematyczne doskonalenie narzędzi wspomagających komunikację z uczestnikami procesu,
  • współpracę w wykonaniu i analizie wykonanych prac eksperckich, szerokie propagowanie postępu nad opracowaniem Strategii,
  • spowodowanie, poprzez powyższe działania, żeby opracowana Strategia była w jak największym stopniu „własnością” mieszkańców oraz była gotowa do aktualizacji do roku 2050.

Celem projektu jest także propagowanie idei opracowania w przyszłym roku aktualizacji Strategii Rozwoju Gorzowa do roku 2050, oraz zainteresowanie tą ideą jak najszerszej grupy mieszkańców Miasta oraz okolicznych miejscowości, którzy z Gorzowem są związani.

Kalendarz spotkań

9 września (środa), godz. 16:00

I spotkanie warsztatowe

Miejsce spotkania

WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Sikorskiego 107, p. 110

Relacja ze spotkania
5 sierpnia (środa), godz. 16:00

Spotkanie organizacyjne

Miejsce spotkania

WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Sikorskiego 107, p. 110

Relacja ze spotkania

Artykuły

28 lutego 2021 r.

Piotr Gramza

Image

Gorzów2050: Czy rosnąca inflacja stanowi zagrożenie dla Gorzowa?

23 października 2020 r.

Image

Gorzów 2050: Akademickość, ale jaka? – Część II
 

17 października 2020 r.

Image

Gorzów 2050: Akademickość, ale jaka? – Część I
 

10 października 2020 r.

Barbara Przybylak

Image

Gorzów 2050: Betonoza po gorzowsku
 

02 października 2020 r.

Piotr Gramza

Image

Gorzów2050: SmartCity – wolność czy inwigilacja?
 

18 września 2020 r.

Mariusz Naczk

Image

Gorzów2050 – PRZYSTAŃ POKOLEŃ PRZYSZŁOŚCI
 

11 września 2020 r.

Piotr Gramza

Image

Bitwa na strategie, czyli turniej miast
 

07 września 2020 r.

Image

Notatka ze spotkania w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 

28 sierpnia 2020 r.

Piotr Gramza

Image

Dlaczego duże miasta rozwijają poprzednie strategie rozwoju, a małe piszą je od nowa?

31 lipca 2020 r.

Piotr Gramza

Image

30 lat minęło. Czy Gorzów miał strategię rozwoju na lata 1990-2020?

17 lipca 2020 r.

Piotr Gramza

Image

Jaki powinien być horyzont dla Strategii rozwoju Miasta?
 

Cyfrowa kapsuła czasu Gorzowa

Nazwa dokumentu
Plik
Projekt Strategii rozwoju Gorzowa Wielkopolskiego
Diagnoza strategiczna Gorzowa Wielkopolskiego
Odpowiedź na uwagi do diagnozy Gorzowa
Podsumowanie ankiety SWOT
Raport o stanie Miasta 2019
Raport o stanie Miasta 2018
Diagnoza Uwarunkowań Rozwojowych Gorzowa Wielkopolskiego 2020
Harmonogram prac nad „Strategią Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030”
Strategia Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2022+ - ZAŁOŻENIA
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
na lata 2010-2020
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju
za rok 2019
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju
za rok 2015
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju
za rok 2016
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju
za rok 2014
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju
za rok 2017
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju
za rok 2018
Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego do roku 2030
Wieloletni Plan Inwestycyjny 2016-2023
Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego do roku 2030 - załącznik nr 1
Wstępna analiza budowy centrum logistycznego wraz z terminalem przeładunkowym w Gorzowie Wielkopolskim
Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego do roku 2030 - załącznik nr 2
Nazwa dokumentu
Plik
Projekt Strategii rozwoju Gorzowa Wielkopolskiego
Diagnoza strategiczna Gorzowa Wielkopolskiego
Odpowiedź na uwagi do diagnozy Gorzowa
Podsumowanie ankiety SWOT
Nazwa dokumentu
Plik
Raport o stanie Miasta 2019
Raport o stanie Miasta 2018
Nazwa dokumentu
Plik
Diagnoza Uwarunkowań Rozwojowych Gorzowa Wielkopolskiego 2020
Harmonogram prac nad „Strategią Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030”
Strategia Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2022+ - ZAŁOŻENIA
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
na lata 2010-2020
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju
za rok 2019
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju
za rok 2018
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju
za rok 2016
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju
za rok 2017
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju
za rok 2015
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju
za rok 2014
Wstępna analiza budowy centrum logistycznego wraz z terminalem przeładunkowym w Gorzowie Wielkopolskim
Nazwa dokumentu
Plik
Wieloletni Plan Inwestycyjny 2016-2023
Nazwa dokumentu
Plik
Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego do roku 2030
Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego do roku 2030 - załącznik nr 1
Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego do roku 2030 - załącznik nr 2
Nazwa dokumentu
Plik
Projekt Strategii rozwoju Gorzowa Wielkopolskiego
Diagnoza strategiczna Gorzowa Wielkopolskiego
Odpowiedź na uwagi do diagnozy Gorzowa
Podsumowanie ankiety SWOT
Raport o stanie Miasta 2019
Raport o stanie Miasta 2018
Diagnoza Uwarunkowań Rozwojowych Gorzowa Wielkopolskiego 2020
Harmonogram prac nad „Strategią Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030”
Strategia Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2022+ - ZAŁOŻENIA
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
na lata 2010-2020
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju
za rok 2019
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju
za rok 2015
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju
za rok 2016
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju
za rok 2014
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju
za rok 2017
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju
za rok 2018
Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego do roku 2030
Wieloletni Plan Inwestycyjny 2016-2023
Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego do roku 2030 - załącznik nr 1
Wstępna analiza budowy centrum logistycznego wraz z terminalem przeładunkowym w Gorzowie Wielkopolskim
Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego do roku 2030 - załącznik nr 2

Dokumenty pomocnicze do Strategii

Nazwa dokumentu
Plik
Strategia Gdańska 2030
Strategia Piły 2035
Strategia Poznania 2030 (aktualizacja 2013)
Strategia Słupska 2022
Strategia Wrocławia 2030
Konin 2050 - Scenariusz I: Miasto rozkwitu
Konin 2050 - Scenariusz II: Miasto aktywne
Konin 2050 - Scenariusz III: Miasto emerytów
Konin 2050 - Scenariusz IV: Miasto upadłe
Statystyczne Vademecum Samorządowca – Gorzów Wielkopolski
Statystyczne Vademecum Samorządowca – Zielona Góra
Podstawowe błędy i problemy w zastosowaniu analizy SWOT w budowie strategii rozwoju turystyki w gminie
Państwo i my – Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej – 5 lat później
Zadania z Zielonego Budżetu Katowic wybrane do realizacji w roku 2021
Zadania z Zielonego Budżetu Lublina 2020
Ogrody deszczowe w Gdańsku
Artykuł: Betonoza – ciężka choroba polskich miast
Nazwa dokumentu
Plik
Strategia Gdańska 2030
Strategia Piły 2035
Strategia Poznania 2030 (aktualizacja 2013)
Strategia Słupska 2022
Strategia Wrocławia 2030
Konin 2050 - Scenariusz I: Miasto rozkwitu
Konin 2050 - Scenariusz II: Miasto aktywne
Konin 2050 - Scenariusz III: Miasto emerytów
Konin 2050 - Scenariusz IV: Miasto upadłe
Nazwa dokumentu
Plik
Statystyczne Vademecum Samorządowca – Gorzów Wielkopolski
Statystyczne Vademecum Samorządowca – Zielona Góra
Nazwa dokumentu
Plik
Podstawowe błędy i problemy w zastosowaniu analizy SWOT w budowie strategii rozwoju turystyki w gminie
Państwo i my – Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej – 5 lat później
Nazwa dokumentu
Plik
Zadania z Zielonego Budżetu Katowic wybrane do realizacji w roku 2021
Zadania z Zielonego Budżetu Lublina 2020
Ogrody deszczowe w Gdańsku
Artykuł: Betonoza – ciężka choroba polskich miast
Nazwa dokumentu
Plik
Strategia Gdańska 2030
Strategia Piły 2035
Strategia Poznania 2030 (aktualizacja 2013)
Strategia Słupska 2022
Strategia Wrocławia 2030
Konin 2050 - Scenariusz I: Miasto rozkwitu
Konin 2050 - Scenariusz II: Miasto aktywne
Konin 2050 - Scenariusz III: Miasto emerytów
Konin 2050 - Scenariusz IV: Miasto upadłe
Statystyczne Vademecum Samorządowca – Gorzów Wielkopolski
Statystyczne Vademecum Samorządowca – Zielona Góra
Podstawowe błędy i problemy w zastosowaniu analizy SWOT w budowie strategii rozwoju turystyki w gminie
Państwo i my – Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej – 5 lat później
Zadania z Zielonego Budżetu Katowic wybrane do realizacji w roku 2021
Zadania z Zielonego Budżetu Lublina 2020
Ogrody deszczowe w Gdańsku
Artykuł: Betonoza – ciężka choroba polskich miast

„Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju”

Zachęcamy Państwa do wzięcia aktywnego udziału
w pracach nad Strategią Gorzowa Wielkopolskiego

biuro@slsi.pl

LSI