Ankieta SWOT

Firma IPC w przekazanym do konsultacji projekcie Diagnozy strategicznej Gorzowa Wielkopolskiego zamieściła analizę SWOT Gorzowa. Zgodnie z metodologią przygotowywania diagnozy, analiza SWOT powinna wynikać bezpośrednio z badań i analiz zamieszczonych w Diagnozie oraz być jej podsumowaniem. Za pomocą poniższego formularza możecie się Państwo wypowiedzieć, czy zgadzacie się z zaproponowanymi silnymi i słabymi stronami oraz szansami i zagrożeniami dla Naszego Miasta. W każdej pozycji zaproponowanej przez IPC, domyślnie zaznaczone jest „Nie mam zdania”. Jeżeli zmienicie Państwo zaznaczenie na „Zgadzam się” lub „Nie zgadzam się”, automatycznie aktywuje się pole, w którym MOŻNA wpisać uzasadnienie wyboru.

Za wszelkie uzasadnienia będziemy niezmiernie wdzięczni, nie są one jednak niezbędne do wysłania ankiety. Ankieta ma cztery strony, po jednej dla silnych, słabych stron, szans i zagrożeń. Na ostatniej stronie jest przycisk WYŚLIJ. Nie musicie Państwo wypełniać całej ankiety, wystarczy wypowiedzenie się w jednej pozycji. Bardzo prosimy o rozpowszechnianie informacji o ankiecie wśród znajomych.

Gorzów 2020 - Silne strony

Zgadzam się Nie zgadzam się Nie mam zdania
Zgadzam się Nie zgadzam się Nie mam zdania
Zgadzam się Nie zgadzam się Nie mam zdania
Zgadzam się Nie zgadzam się Nie mam zdania
Zgadzam się Nie zgadzam się Nie mam zdania
Zgadzam się Nie zgadzam się Nie mam zdania
Zgadzam się Nie zgadzam się Nie mam zdania
Zgadzam się Nie zgadzam się Nie mam zdania
Zgadzam się Nie zgadzam się Nie mam zdania
Zgadzam się Nie zgadzam się Nie mam zdania
Zgadzam się Nie zgadzam się Nie mam zdania
Zgadzam się Nie zgadzam się Nie mam zdania
Zgadzam się Nie zgadzam się Nie mam zdania
Zgadzam się Nie zgadzam się Nie mam zdania
Zgadzam się Nie zgadzam się Nie mam zdania